Magnesy, naklejki magnetyczne

W swojej ofercie posiadamy wy­druki na fo­lii sa­mo­przy­lep­nej, które następnie nanoszone są na fo­lię ma­gne­tycz­ną tworząc tzw. magnes.

Na­klej­ki ma­gne­tycz­ne po­sia­da­ją sze­ro­kie za­sto­so­wa­nie. Moż­na umieścić je na wszel­kie­go ro­dza­ju podło­żach me­ta­lo­wych typu: szaf­ka, drzwi, lo­dów­ka, samochód, itp.

Naklejki magnetyczne/ magnesy produkujemy w dowolnym kształcie. Mogą być cięte pod kątem prostym ale również cięte po obrysie.

Zalety i możliwości

  • proste w zastosowaniu,
  • bardzo łatwy montaż i demontaż na samochodzie, lodówce itp.
  • bezinwazyjne – można je samodzielnie i w dowolnej chwili zdjąć bez ryzyka uszkodzenia podłoża,
  • mogą mieć dowolny kształt (cięte po obrysie lub proste),
  • do wyboru: fo­lia ma­to­wa lub folia z po­ły­skiem,
  • za­okrą­gla­nie ro­gów (usługa do­dat­ko­wo płat­na),
  • możliwość laminowania (usługa do­dat­ko­wo płat­na),
  • mi­ni­mal­ne za­mó­wie­nie 1 m.b.

CZAS REALIZACJI

Czas realizacji usługi to tylko 24h!

Wyceniamy indywidualnie

Ze wzglę­du na róż­no­rod­ność do­stęp­nych kształtów i nakład wy­ce­nę przy­go­to­wu­je­my in­dy­wi­du­al­nie.

Zamów tak jak lubisz

Możesz odwiedzić nas osobiście, zadzwonić lub po prostu napisać.

A może inne Gadżety?

front side img

Naklejki i etykiety

Naklejki etykiety to popularny gadżet reklamowy stosowany w każdej branży. 

zobacz więcej
front side img

Naklejki magnetyczne / magnesy

Magnesy w dowolnym kształcie i rozmiarze. Można je umieścić na dowolnej metalowej powierzchni.

zobacz więcej
front side img

Naklejki na samochód

Naklejki na samochód to nowoczesna reklama Twojej firmy. 

zobacz więcej
front side img

Tablice numeryczne, okolicznościowe

Tablice rejestracyjne z dowolnym napisem. Dostępne już od 1 sztuki!

zobacz więcej
front side img

Numery startowe

Numery startowe w dowolnym formacie na zawody wykonane z wytrzymałego materiału. 

zobacz więcej