Mega format od 150cm

Oferujemy wydruki wielkoformatowe powyżej 150cm – full ko­­lor. Wy­­dru­­ki te cha­­ra­k­te­­ry­­zu­­je ba­r­dzo do­­bra ja­­kość. Druk so­l­ve­n­to­­wy sto­­su­­je się do wsze­l­kie­­go ro­­dza­­ju wy­­dru­­ków wie­l­ko­­fo­r­ma­­to­­wych. Dru­­ku­­je­­my

  • bannery
  • Ścianki  reklamowe, wystawiennicze
  • ścianki prasowe, sponsorskie
  • siatki mesh
  • Human Standy
  • monidła

Zalety i możliwości

  • wydruk powyżej 150cm! (mega format)
  • od­po­r­ne na wa­­ru­n­ki at­mo­s­fe­­ry­cz­ne,
  • mo­ż­na je sto­­so­­wać do wnętrz, jak i na ze­­w­nątrz.

UWAGA: dopuszczalna dokładność wymiarów wydruku wielkoformatowego mieści się w zakresie +/-1%.

CZAS REALIZACJI

Czas realizacji usługi ustalany jest indywidualnie. 

Wyceniamy indywidualnie

Ze wzglę­du na róż­no­rod­ność do­stęp­nych materiałów, for­ma­tów i kształtów
wy­ce­nę przy­go­to­wu­je­my in­dy­wi­du­al­nie.

Zamów tak jak lubisz

Możesz odwiedzić nas osobiście, zadzwonić lub po prostu napisać.

A może inny Format?

ico-wielkoformatowe

wydruki wielkoformatowe do 150cm

Wykonujemy wydruki wielkoformatowe – full kolor do 150cm. Wydruki te charakteryzuje bardzo dobra jakość.

zobacz więcej
ico-wielkoformatowe

mega format od 150cm

Oferujemy wydruki wielkoformatowe powyżej 150cm – full ko­­lor. Wydruki te są odporne na warunki atmosferyczne.

zobacz więcej
ico-wielkoformatowe

wydruki na materiałach płaskich

Wydruki na materiałach płaskich takich jak: PCV, poliwęglan, karton, tektura itp. 

zobacz więcej
ico-wielkoformatowe

Produkcje wysokonakładowe

Wydruki wielkoformatowe w dużych nakładach. Czas realizacji ustalany jest indywidualnie
z Opiekunem Klienta.  

zobacz więcej