RODO

Każdego dnia dbamy o to, aby korzystanie z naszych usług na naszej stronie internetowej www.druk24h.pl było komfortowe i bezpieczne dla naszych Użytkowników. Z tego powodu przekazujemy Państwu ważne informacje na temat tego, w jaki sposób wykorzystywane są przekazane nam dane oraz dane zbierane podczas Państwa aktywności w naszym Serwisie oraz w jaki sposób mogą Państwo składać Swoje żądania związane z przetwarzaniem tych danych, jak skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych oraz w jaki sposób uzyskacie Państwo informacje, gdy wystąpi sytuacja naruszająca bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych.

Zachęcamy Państwa do zapoznania z treścią przygotowanych informacji, oraz przygotowanych dokumentów.

Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych jest dla nas niezwykle ważne, dlatego wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w każdej sprawie związanej z ochroną danych w formie:

  • elektronicznej wysyłając wiadomość na adres: iod@druk24h.pl
  • tradycyjnej wysyłając korespondencję na adres Spółki: G&G Studio Sp. z o.o. Sp.k. 02-676 Warszawa, ul. Postępu 14 z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych.

Co to jest RODO?

RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Rozporządzenie ma na celu ochronę podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych.

Od kiedy obowiązuje RODO – ma zastosowanie od 25 maja 2018 r. RODO obowiązuje na obszarze całej Unii Europejskiej oraz w niektórych Państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych?

Jednym z głównych celów wprowadzenia RODO było wzmocnienie prawa do ochrony prywatności oraz wzmocnienia prawa do kształtowania sposobów przetwarzania już udostępnionych Administratorowi danych osobowych. Cel ten został osiągnięty przez wskazanie w przepisach przysługujących osobie fizycznej praw, które  staraliśmy się w przejrzystej formie opisać w dokumencie Informacja o prawach osoby fizycznej.

Swoje prawo mogą Państwo wnieść do Administratora w dowolnym momencie. Żądanie należy przesłać w formie:

  • elektronicznej wysyłając wiadomość na adres: iod@druk24h.pl
  • tradycyjnej wysyłając korespondencję na adres Spółki: G&G Studio Sp. z o.o. Sp.k. 02-676 Warszawa, ul. Postępu 14 z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych

Informujemy, że będziemy wnikliwie weryfikować prośby, żądania lub sprzeciwy zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Informujemy jednocześnie, że wskazane powyżej prawa nie mają charakteru bezwzględnego, gdyż przepisy pozwalają na ich nieuwzględnienie w określonych sytuacjach.

Zasada informowania podmiotów danych o przetwarzaniu danych osobowych

Co to jest obowiązek informacyjny ?

Obowiązek informacyjny jest to dokument opisujący zakres danych , cele w jakich dane są przetwarzane, podstawę prawną przetwarzania oraz wszelkie informacje o zebranych przez Administratora danych osobowych osoby, której dane dotyczą. Podstawą prawną obowiązku informacyjnego jest art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zw. „RODO”.

Jako Administrator danych jesteśmy zobowiązani do poinformowania Państwa w jakim zakresie i jakie dane są przez nas przetwarzane. Dlatego, aby ułatwić Państwu dostęp do tych informacji poniżej zamieszczamy kilka dokumentów.

Proszę pamiętać, że mogą się Państwo z nami skontaktować, w każdej sytuacji:

Administrator danych

G&G Studio Sp. z o.o. Sp. k.

Adres: Ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa

Nr telefonu: 22 899 23 34

Inspektor Ochrony Danych

Adres e-mail: iod@druk24h.pl

Adres: 02-676 Warszawa, ul. Postępu 14 z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych