Praca

Je­ste­śmy dy­na­micz­nie roz­wi­ja­ją­cą się fir­mą. No­wi Klien­ci oraz no­we usłu­gi spra­wia­ją, że być mo­że to wła­śnie Ty wkrót­ce bę­dziesz po­trzeb­ny w na­szych sze­re­gach.

Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowiska:

Poszukujemy energicznej, otwartej i chętnej do pracy osoby na stanowisko Kierownika/Kierowniczki produkcji

Twój zakres obowiązków:

 • Zarządzanie zespołem poprzez delegowanie, stawianie celów oraz motywowanie
 • Ustalanie priorytetów i kolejkowanie realizacji zamówień
 • Monitorowanie poprawności wykonywanych zleceń
 • Zapewnienie kontynuacji produkcji między zmianami
 • Wdrażanie działań i rozwiązań usprawniających produkcję
 • Szkolenie Pracowników w zakresie druku i jego wykończenia
 • Nadzór nad poprawnością działania urządzeń

Nasze wymagania:

 • Minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w zakresie procesów drukarskich i wykończeniowych
 • Znajomość programów graficznych i procesu przygotowania do druku
 • Doświadczenie w zarządzaniu zespołem min 3 lata
 • Doświadczenie w obsłudze klient
 • Umiejętność sprawnego reagowania i rozwiązywania problemów
 • Doskonała umiejętność pracy własnej
 • Umiejętności analityczne i komunikacyjne
 • Ukierunkowanie na realizację potrzeb klientów wewnętrznych i zewnętrznych
 • Odporność na pracę pod presją czasu
 • Otwartość na nowe wyzwania
 • Wysoka kultura osobista
 • Pewność siebie, pozytywne nastawienie do pracy

 

Dużym atutem będzie znajomość branży poligraficznej.


Zapewniamy:

 • zatrudnienie na pełen etat na umowę o pracę,
 • Pracę w dogodnej lokalizacji w Centrum Warszawy
 • Pracę w systemie dwuzmianowym
 • Wynagrodzenie 5700 brutto 
 • Comiesięczne premie 15-25% zależne od obrotu

 

Wszyst­kich chęt­nych pro­si­my o prze­sy­ła­nie swo­je­go CV na ad­res: rekrutacja@dru­k24h.pl z dopiskiem KIEROWNIK/KIEROWNICZKA PRODUKCJI

Administratorem danych osobowych jest G&G Studio Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14. Dane przetwarzane  są w celu wybrania kandydata na stanowisko zawarte w ogłoszeniu w związku z prowadzoną rekrutacją. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich aktualizacji oraz usunięcia. 

Pełna treść informacji dotycząca przetwarzania Państwa danych osobowych dostępna jest w pliku pdf

Poszukujemy, energicznej, otwartej i chętnej osoby na stanowisko Introligator

Twoje zadania:

 • obsługa urządzeń introligatorskich;
 • foliowanie, oprawianie, bigowanie oraz inne procesy uszlachetniające;
 • utrzymanie wysokiej jakości wykonywanych operacji;
 • praca w systemie 3 zmianowym.


Wymagania:

 • sprawność manualna;
 • dokładność;
 • sumienność;
 • samodzielność;
 • doświadczenie na podobnym stanowisku pracy;
 • utrzymywanie ładu i porządku na stanowisku pracy;
 • przed zło­że­niem apli­ka­cji prosimy o zapoznanie się z na­szą stro­ną www.druk24h.pl


Zapewniamy:

 • pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej;
 • szkolenia uzupełniające w zakresie obsługi urządzeń;
 • pra­cę w sys­te­mie zmia­no­wym 7/24h w mło­dym, ener­gicz­nym ze­spo­le;
 • za­trud­nie­nie na pe­łen etat na umo­wę o pra­cę;
 • atrak­cyj­ne wy­na­gro­dze­nie;
 • przyjazną atmosferę pracy.

Wszyst­kich chęt­nych pro­si­my o prze­sy­ła­nie swo­je­go CV wraz z li­stem mo­ty­wa­cyj­nym na ad­res: rekrutacja@dru­k24h.pl z dopiskiem INTROLIGATOR

Administratorem danych osobowych jest G&G Studio Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14. Dane przetwarzane  są w celu wybrania kandydata na stanowisko zawarte w ogłoszeniu w związku z prowadzoną rekrutacją. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich aktualizacji oraz usunięcia. 

Pełna treść informacji dotycząca przetwarzania Państwa danych osobowych dostępna jest w pliku pdf.

Poszukujemy, energicznej, otwartej i chętnej osoby na stanowisko Operator urządzeń cyfrowych

Twoje zadania:

 • Profesjonalna obsługa Klienta
 • Przyjmowanie, realizacja i wydawanie zamówień
 • Drukowanie cyfrowe i skanowanie
 • Prace wykończeniowe – oprawa wydruków, laminowanie, cięcie
 • Praca w systemie zmianowym 24/7

Wymagania:

 • Znajomość programów: Photoshop, Illustrator, CorelDraw, oraz MS Office,
 • Umiejętność przygotowania pliku do druku cyfrowego
 • Znajomość technik introligatorskich (bindowanie, laminacja, bigowanie, perforacja)
 • Wysoka kultura osobista
 • Systematyczność, samodzielność
 • Przed złożeniem aplikacji proszę zapoznać się z naszą stroną druk24h.pl

Mile widziane:

 • Doświadczenie w branży poligraficznej


Zapewniamy:

 • Zatrudnienie na pełen etat na umowę o pracę
 • Pracę w systemie zmianowym w młodym, energicznym zespole
 • Wynagrodzenie do 4700 brutto + do 1500 premii brutto
 • Comiesięczne premie 15-25% zależne od obrotu
 • Dogodną lokalizację na ul. Lwowskiej 12 lub Postępu 14
 • Szkolenie i przygotowanie do pracy
 • Pracę w młodym i energicznym zespole

Wszyst­kich chęt­nych pro­si­my o prze­sy­ła­nie swo­je­go CV wraz z li­stem mo­ty­wa­cyj­nym na ad­res: rekrutacja@dru­k24h.pl z dopiskiem OPERATOR URZĄDZEŃ CYFROWYCH

Administratorem danych osobowych jest G&G Studio Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14. Dane przetwarzane  są w celu wybrania kandydata na stanowisko zawarte w ogłoszeniu w związku z prowadzoną rekrutacją. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich aktualizacji oraz usunięcia. 

Pełna treść informacji dotycząca przetwarzania Państwa danych osobowych dostępna jest w pliku pdf.

Poszukujemy, energicznej, otwartej i chętnej osoby na stanowisko Drukarz

Twoje zadania:

 • drukowanie cyfrowe od A4 do A0;
 • praca w systemie zmianowym 24h/7;
 • przygotowywanie plików do druku (skład DTP, korekta plików, impozycja).


Wymagania:

 • znajomość programów: photoshop, Illustrator, CorelDraw;
 • znajomość spycfikacji druku małego i dużego formatu;
 • znajomość urządzeń Xerox, Konica Minolta, Canon


Zapewniamy:

 • pracę w systemie zmianowym w młodym, energicznym zespole;
 • zatrudnienie na pełen etat na umowę o pracę;
 • podstawowe wynagrodzenie 4300 – 4600 brutto;
 • comiesięczne premie od zysku firmy oraz premie frekwencyjne;
 • pracę w dogodnej lokalizacji (ul. Lwowska 12 przy stacji metra Politechnika lub ul. Postępu 14).

Przed złożeniem aplikacji proszę ZAPOZNAĆ się z naszą stroną www.druk24h.pl

Wszyst­kich chęt­nych pro­si­my o prze­sy­ła­nie swo­je­go CV wraz z li­stem mo­ty­wa­cyj­nym na ad­res: rekrutacja@dru­k24h.pl z dopiskiem DRUKARZ

Administratorem danych osobowych jest G&G Studio Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14. Dane przetwarzane  są w celu wybrania kandydata na stanowisko zawarte w ogłoszeniu w związku z prowadzoną rekrutacją. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich aktualizacji oraz usunięcia. 

Pełna treść informacji dotycząca przetwarzania Państwa danych osobowych dostępna jest w pliku pdf.

Poszukujemy, energicznej, otwartej i chętnej osoby na stanowisko Fakturzysta/Kasjer

Oczekujemy:

 • znajomości obsługi komputera i terminala płatniczego
 • pracy w systemie zmianowym 24h/7 (3 zmiany)
 • uczciwości, dokładności i pracowitości
 • umiejętności pracy w zespole
 • zaangażowania i odpowiedzialności
 • przed złożeniem aplikacji proszę ZAPOZNAĆ SIĘ z naszą stroną www.druk24h.pl/praca


Będziesz odpowiedzialny/odpowiedzialna za:

 • wystawianie dokumentów sprzedaży (faktury, paragony, korekty)
 • sprawdzanie i kompletowanie wystawianych dokumentów sprzedaży
 • przyjmowanie zapłaty (gotówka, karta płatnicza)
 • współpraca z działem sprzedaży w ramach bieżącej obsługi
 • sporządzanie raportów i zestawień kończących zmianę


Oferujemy:

 • umowę o pracę
 • podstawowe wynagrodzenie 3900-4600 zł brutto
 • comiesięczne premie od zysku firmy oraz premie frekwencyjne do 1000 zł brutto
 • dogodną lokalizację (ul. Lwowska 12 przy stacji metra Politechnika lub ul. Postępu 14)
 • pracę w młodym i energicznym zespole
 • szkolenie i przygotowanie do pracy na w/w stanowisku

Wszyst­kich chęt­nych pro­si­my o prze­sy­ła­nie swo­je­go CV wraz z listem motywacyjnym na ad­res: rekrutacja@dru­k24h.pl z dopiskiem FAKTURZYSTA/KASJER

Administratorem danych osobowych jest G&G Studio Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14. Dane przetwarzane  są w celu wybrania kandydata na stanowisko zawarte w ogłoszeniu w związku z prowadzoną rekrutacją. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich aktualizacji oraz usunięcia. 

Pełna treść informacji dotycząca przetwarzania Państwa danych osobowych dostępna jest w pliku pdf.