Praca

Je­ste­śmy dy­na­micz­nie roz­wi­ja­ją­cą się fir­mą. No­wi Klien­ci oraz no­we usłu­gi spra­wia­ją, że być mo­że to wła­śnie Ty wkrót­ce bę­dziesz po­trzeb­ny w na­szych sze­re­gach.

Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowiska:

Poszukujemy, energicznej, otwartej i chętnej osoby do Obsługi Sprzedaży na naszej platformie online: www.online.druk24h.pl

Zakres głównych obowiązków:

 • mailowa i telefoniczna obsługa Klienta,
 • doradztwo w zakresie oferowanych usług,
 • weryfikacja złożonych zamówień,
 • sprawdzanie poprawności przesłanych plików graficznych,
 • weryfikacja płatności online,
 • koordynacja obsługi zamówień.

Wymagania:

 • dobra znajomość pakietu MS Office,
 • biegła znajomość obsługi komputera,
 • podstawowa znajomość programów graficznych,
 • motywacja do pracy i rozwoju,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej,
 • bardzo dobra umiejętność komunikowania się oraz utrzymywania dobrych relacji.

Nie wymagamy doświadczenia w branży e-commerce, jeśli masz zapał i chcesz zdobyć nowe umiejętności nauczymy Cię 🙂


Zapewniamy:

 • prace w nowoczesnej firmie, wśród fajnych ludzi,
 • pełne i legalne wynagrodzenie na podstawie stałej umowy o pracę,
 • premie frekwencyjne oraz inne premie uzależnione od osiąganych wyników,
 • prace przy ul. Lwowskiej 12 w Warszawie w godzinach 9-17.

Wszyst­kich chęt­nych pro­si­my o prze­sy­ła­nie swo­je­go CV wraz z listem motywacyjnym na ad­res: rekrutacja@dru­k24h.pl

Administratorem danych osobowych jest G&G Studio Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14. Dane przetwarzane  są w celu wybrania kandydata na stanowisko zawarte w ogłoszeniu w związku z prowadzoną rekrutacją. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich aktualizacji oraz usunięcia. 

Pełna treść informacji dotycząca przetwarzania Państwa danych osobowych dostępna jest w pliku pdf

Poszukujemy, energicznej, otwartej i chętnej osoby do Obsługi Sprzedaży Online 

Zakres obowiązków:

 • przygotowywanie przesyłek poligraficznych, reklamowych
 • generowanie listów przewozowych
 • wystawianie dokumentów sprzedaży
 • weryfikacja zapłat
 • koordynowanie obsługi zamówień
 • współpraca z innymi działami firmy w celu usprawniania procesów

Wymagania: 

 • motywacja do pracy, zaangażowanie
 • znajomość obsługi komputera
 • znajomość podstawowych zasad fakturowania, sprzedaży
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku

Zapewniamy:

 • praca w nowoczesnej firmie, wśród fajnych ludzi
 • pełne i legalne wynagrodzenie na podstawie stałej umowy o pracę.

 

Praca przy ul. Jutrzenki 12A w Warszawie w godzinach 8-16 / 9-17.

Oferty – CV i list motywacyjny prosimy składać na adres: malgorzata.paruch@druk24h.pl

Administratorem danych osobowych jest G&G Studio Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14. Dane przetwarzane  są w celu wybrania kandydata na stanowisko zawarte w ogłoszeniu w związku z prowadzoną rekrutacją. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich aktualizacji oraz usunięcia. 

Pełna treść informacji dotycząca przetwarzania Państwa danych osobowych dostępna jest w pliku pdf.

POTRZEBUJESZ DODATKOWYCH PIENIĘDZY? DOŁĄCZ DO NAS i poznaj świat poligrafii od kuchni!

Jeżeli:

 • szukasz płatnych praktyk lub dodatkowego zajęcia
 • interesujesz się poligrafią
 • posiadasz min. doświadczenie w jednej z tych dziedzin (Obsługa Klienta, obsługa drukarek, oprawa i inne wykończenia wydruków)
 • chcesz poznać pracę w największej drukarni w Warszawie
 • jesteś staranny, dokładny i punktualny
 • masz zdolności manualne
 • znasz podstawy programów graficznych
 • masz wolny czas w nocy lub w weekendy

APLIKUJ – nic nie tracisz! A sporo możesz zyskać.

Nauczymy Cię: 

 • obsługi urządzeń do druku wielkoformatowego oraz urządzeń, które tną i laminują
 • prac wykończeniowych
 • weryfikacji poprawności plików


Zapewniamy:

 • elastyczny czas pracy
 • fajne wynagrodzenie adekwatne do liczby przepracowanych godzin
 • prace w młodym i energicznym zespole

Wszyst­kich chęt­nych pro­si­my o prze­sy­ła­nie swo­je­go CV wraz z listem motywacyjnym na ad­res: rekrutacja@dru­k24h.pl

Administratorem danych osobowych jest G&G Studio Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14. Dane przetwarzane  są w celu wybrania kandydata na stanowisko zawarte w ogłoszeniu w związku z prowadzoną rekrutacją. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich aktualizacji oraz usunięcia. 

Pełna treść informacji dotycząca przetwarzania Państwa danych osobowych dostępna jest w pliku pdf.

Oczekujemy:

 • biegła znajomość pakietu Adobe CS;
 • dobra znajomość programu CorelDraw;
 • inicjatywa, zaangażowanie i samodzielność w działaniu;
 • umiejętność współpracy z zespołem;
 • wysoki poziom kultury osobistej;
 • umiejętność budowania relacji interpersonalnych;
 • dokładność i zaangażowanie w wykonywaną pracę;
 • gotowość do pracy zmianowej;
 • odporność na pracę pod presją czasu.


Będziesz odpowiedzialny/odpowiedzialna za:

 • przygotowanie plików do druku cyfrowego – spady, impozycja, wykrojniki;
 • doradztwo w zakresie przygotowania plików produkcyjnych;
 • ocenę jakości przekazanych przez klienta materiałów;
 • wykonywanie korekt oraz prostych projektów graficznych;
 • ścisłą współpraca z działem handlowym oraz z działami produkcji;
 • zapewnianie najwyższego poziomu obsługi Klientów druk24h.


Oferujemy:

 • pełne i legalne wynagrodzenie na podstawie stałej umowy o pracę;
 • wynagrodzenia zawsze ostatniego dnia miesiąca;
 • stabilne warunki zatrudnienia;
 • pracę w systemie II zmianowym.

Wszyst­kich chęt­nych pro­si­my o prze­sy­ła­nie swo­je­go CV wraz z listem motywacyjnym na ad­res: rekrutacja@dru­k24h.pl

Administratorem danych osobowych jest G&G Studio Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14. Dane przetwarzane  są w celu wybrania kandydata na stanowisko zawarte w ogłoszeniu w związku z prowadzoną rekrutacją. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich aktualizacji oraz usunięcia. 

Pełna treść informacji dotycząca przetwarzania Państwa danych osobowych dostępna jest w pliku pdf.

Oczekujemy:

 • znajomości obsługi komputera i terminala płatniczego
 • pracy w systemie zmianowym 24h/7 (3 zmiany)
 • uczciwości, dokładności i pracowitości
 • umiejętności pracy w zespole
 • zaangażowania i odpowiedzialności
 • przed złożeniem aplikacji proszę ZAPOZNAĆ SIĘ z naszą stroną www.druk24h.pl/praca


Będziesz odpowiedzialny/odpowiedzialna za:

 • wystawianie dokumentów sprzedaży (faktury, paragony, korekty)
 • sprawdzanie i kompletowanie wystawianych dokumentów sprzedaży
 • przyjmowanie zapłaty (gotówka, karta płatnicza)
 • współpraca z działem sprzedaży w ramach bieżącej obsługi
 • sporządzanie raportów i zestawień kończących zmianę


Oferujemy:

 • umowę o pracę
 • podstawowe wynagrodzenie 3900-4600 zł brutto
 • comiesięczne premie od zysku firmy oraz premie frekwencyjne do 1000 zł brutto
 • dogodną lokalizację (ul. Lwowska 12 przy stacji metra Politechnika lub ul. Postępu 14)
 • pracę w młodym i energicznym zespole
 • szkolenie i przygotowanie do pracy na w/w stanowisku

Wszyst­kich chęt­nych pro­si­my o prze­sy­ła­nie swo­je­go CV wraz z listem motywacyjnym na ad­res: rekrutacja@dru­k24h.pl

Administratorem danych osobowych jest G&G Studio Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14. Dane przetwarzane  są w celu wybrania kandydata na stanowisko zawarte w ogłoszeniu w związku z prowadzoną rekrutacją. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich aktualizacji oraz usunięcia. 

Pełna treść informacji dotycząca przetwarzania Państwa danych osobowych dostępna jest w pliku pdf.

Twoje zadania:

 • obsługa urządzeń introligatorskich;
 • foliowanie, oprawianie, bigowanie oraz inne procesy uszlachetniające;
 • utrzymanie wysokiej jakości wykonywanych operacji;
 • praca w systemie 2 zmianowym.


Wymagania:

 • sprawność manualna;
 • dokładność;
 • sumienność;
 • samodzielność;
 • doświadczenie na podobnym stanowisku pracy;
 • utrzymywanie ładu i porządku na stanowisku pracy;
 • przed zło­że­niem apli­ka­cji prosimy o zapoznanie się z na­szą stro­ną www.druk24h.pl


Zapewniamy:

 • pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej;
 • szkolenia uzupełniające w zakresie obsługi urządzeń;
 • pra­cę w sys­te­mie zmia­no­wym 7/24h w mło­dym, ener­gicz­nym ze­spo­le;
 • za­trud­nie­nie na pe­łen etat na umo­wę o pra­cę;
 • atrak­cyj­ne wy­na­gro­dze­nie;
 • przyjazną atmosferę pracy.

Wszyst­kich chęt­nych pro­si­my o prze­sy­ła­nie swo­je­go CV wraz z li­stem mo­ty­wa­cyj­nym na ad­res: rekrutacja@dru­k24h.pl z dopiskiem INTROLIGATOR

Administratorem danych osobowych jest G&G Studio Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14. Dane przetwarzane  są w celu wybrania kandydata na stanowisko zawarte w ogłoszeniu w związku z prowadzoną rekrutacją. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich aktualizacji oraz usunięcia. 

Pełna treść informacji dotycząca przetwarzania Państwa danych osobowych dostępna jest w pliku pdf.

Wymagania:

 • pro­fe­sjo­nal­na ob­słu­ga Klien­tów,
 • przyjmowanie, realizacja i wydawanie zamówień,
 • dru­ko­wa­nie cy­fro­we od A4 do A0,
 • prace wy­koń­cze­nio­we – opra­wa wydruków, laminowanie, cięcie,
 • pra­ca w sys­te­mie zmia­no­wym 24 go­dzin­nym / peł­ny etat.

Nasze oczekiwania:

 • do­świad­cze­nie w bran­ży po­li­gra­ficz­nej,
 • zna­jo­mość pro­gra­mów: Pho­to­shop, Il­lu­stra­tor, Co­re­lDraw oraz MS Of­fi­ce,
 • umie­jęt­ność przy­go­to­wa­nia pli­ku do druku cy­fro­wego,
 • zna­jo­mość tech­nik in­tro­li­ga­tor­skich (bin­do­wa­nie, la­mi­nacja, bi­go­wa­nie, per­fo­ra­cja itp.),
 • ob­słu­ga ska­ne­ra (ska­no­wa­nie do­ku­men­tów, pla­ka­tów, map, pla­nów),
 • wy­so­ka kul­tu­ra oso­bi­sta,
 • sys­te­ma­tycz­ność,
 • sa­mo­dziel­ność,
 • przed zło­że­niem apli­ka­cji pro­szę ZAPOZNAĆ się z na­szą stro­ną www.druk24h.pl

Oferujemy:

 • pra­cę w sys­te­mie zmia­no­wym w mło­dym, ener­gicz­nym ze­spo­le
 • za­trud­nie­nie na pe­łen etat na umo­wę o pra­cę
 • atrak­cyj­ne wy­na­gro­dze­nie

Wszyst­kich chęt­nych pro­si­my o prze­sy­ła­nie swo­je­go CV na ad­res: rekrutacja@dru­k24h.pl

Administratorem danych osobowych jest G&G Studio Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14. Dane przetwarzane  są w celu wybrania kandydata na stanowisko zawarte w ogłoszeniu w związku z prowadzoną rekrutacją. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich aktualizacji oraz usunięcia. 

Pełna treść informacji dotycząca przetwarzania Państwa danych osobowych dostępna jest w pliku pdf.

Opis stanowiska:

 • bieżąca obsługa urządzeń tnących i drukujących
 • dobór optymalnych materiałów i trybów pracy obsługiwanego urządzenia
 • weryfikacja poprawności plików produkcyjnych


Wymagania:

 • minimum roczne doświadczenie jako operator/drukarz
 • doświadczenie w obsłudze maszyn takich jak: Mimaki, Oce, Summa
 • znajomość Rip-ów: Onyx, Caldera, RasterLink
 • znajomość zagadnień z zakresu Color Management
 • znajomość oprogramowania: CorelDraw, Photoshop
 • znajomość materiałów i zagadnień produkcji reklamowej
 • dyspozycyjność (praca w systemie zmianowym)
 • dokładność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych prac
 • zdolności interpersonalne i umiejętność pracy w zespole
 • duża odporność na stres
 • umiejętność pracy pod presją czasu


Zapewniamy:

 • pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę)
 • pracę w systemie zmianowym
 • pracę w młodym i energicznym zespole
 • przyjazną atmosferę pracy

Wszyst­kich chęt­nych pro­si­my o prze­sy­ła­nie swo­je­go CV wraz z li­stem mo­ty­wa­cyj­nym na ad­res: rekrutacja@dru­k24h.pl

Administratorem danych osobowych jest G&G Studio Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14. Dane przetwarzane  są w celu wybrania kandydata na stanowisko zawarte w ogłoszeniu w związku z prowadzoną rekrutacją. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich aktualizacji oraz usunięcia. 

Pełna treść informacji dotycząca przetwarzania Państwa danych osobowych dostępna jest w pliku pdf.