Praca

Je­ste­śmy dy­na­micz­nie roz­wi­ja­ją­cą się fir­mą. No­wi Klien­ci oraz no­we usłu­gi spra­wia­ją, że być mo­że to wła­śnie Ty wkrót­ce bę­dziesz po­trzeb­ny w na­szych sze­re­gach.

Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowiska:

Poszukujemy, energicznej, otwartej i chętnej osoby do Działu Zakupów 

Twój zakres obowiązków:

 • składanie i realizacja zamówień zakupu na potrzeby produkcji;
 • zarządzanie danymi dotyczącymi źródeł dostaw w systemie ERP (wprowadzanie towaru na magazyn, weryfikacja ilości i cen zakupu);
 • negocjacje cenowe z dostawcami;
 • szukanie najlepszych rozwiązań zakupowych oraz wybór dostawców;
 • składanie zamówień do dostawców oraz nadzór nad terminami ich realizacji, zgłaszanie reklamacji logistycznych;
 • analiza rynku dostaw oraz ocena konkurencyjności ofert;
 • kontrola zgodności faktur zakupowych oraz ich rozliczanie;
 • bieżący kontakt z dostawcami;
 • rozwój pozytywnych i długofalowych relacji biznesowych z dostawcami;
 • współpraca ze wszystkimi działami w firmie w zakresie zakupów i dostaw.

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe;
 • min. 5 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku specjalisty ds. zakupów,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności Excel);
 • bardzo dobra organizacja pracy;
 • wysoko rozwinięte umiejętności analityczne;
 • staranność i dokładność w działaniu;
 • umiejętność negocjacji;
 • wysokie umiejętności interpersonalne, komunikatywność, asertywność;
 • inicjatywa i zaangażowanie.


Zapewniamy:

 • pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej
 • zatrudnienie na pełen etat na umowę o pracę
 • przyjazną atmosferę pracy
 • dużą samodzielność
 • pracę w dogodnej lokalizacji w Śródmieściu
 • wynagrodzenie od 7000 brutto

Wszyst­kich chęt­nych pro­si­my o prze­sy­ła­nie swo­je­go CV na ad­res: rekrutacja@dru­k24h.pl z dopiskiem SPECJALISTA ds. ZAKUPÓW.

Administratorem danych osobowych jest G&G Studio Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14. Dane przetwarzane  są w celu wybrania kandydata na stanowisko zawarte w ogłoszeniu w związku z prowadzoną rekrutacją. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich aktualizacji oraz usunięcia. 

Pełna treść informacji dotycząca przetwarzania Państwa danych osobowych dostępna jest w pliku pdf

Poszukujemy energicznej, otwartej i chętnej do pracy osoby na stanowisko Kieronika/Kierowniczki Punktu Centrum Druku 24h

Twój zakres obowiązków:

 • nadzór nad prawidłową organizacją i przebiegiem procesów produkcyjnych,
 • podejmowanie działań optymalizujących proces produkcyjny przy zachowaniu terminowej realizacji zleceń,
 • efektywne zarządzanie podległym zespołem – delegowanie i przydzielanie zadań, wyznaczanie celów oraz weryfikacja ich realizacji (w trakcie zmiany 15-20 osób),
 • inicjowanie działań mających na celu zwiększenie efektywności pracy działu (komunikacja wewnętrzna, motywacja itp.),
 • dbałość o utrzymanie wysokiej jakości produktów, zgłaszanie reklamacji wewnętrznych,
 • tworzenie planów produkcji, wysyłek, transportów,
 • ścisła współpraca z Działem Obsługi Klienta
 • nadzór nad przestrzeganiem procedur, regulaminów, instrukcji oraz standardów wewnętrznych obowiązujących w organizacji
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy oraz udzielanie urlopów pracownikom podległym w obrębie zespołu,
 • prowadzenie rekrutacji na stanowiska do podległego zespołu
 • zarządzanie utrzymaniem i rozwojem parku maszynowego,
 • koordynacja z Działem Marketingu
 • wprowadzanie i doraźne wspomaganie i poszczególnych pracowników

 

Nasze wymagania:

 • preferowane wykształcenie: wyższe lub długoletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem i produkcją,
 • bardzo dobra obsługa komputera oraz pakietu MS Office (w szczególności Excel),
 • mile widziana znajomość systemu ERP
 • wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne: komunikatywność, rozwiązywanie konfliktów, praca zespołowa, delegowanie zadań, asertywność oraz cierpliwość,
 • umiejętność planowania, organizowania, monitorowania oraz kontrolowania realizacji zadań w podległym zespole,
 • odporność na stres oraz umiejętność podejmowania szybkich decyzji w trudnych sytuacjach,
 • analityczne myślenie, niezależność, dyspozycyjność, asertywność, proaktywność,
 • wysoka kultura osobista
 • otwartość na naukę i ciągłe doskonalenie swoich kompetencji w obszarze zarządzania produkcją,
 • gotowość do pracy w systemie zmianowym.

 

Dużym atutem będzie znajomość branży poligraficznej.


Zapewniamy:

 • zatrudnienie na pełen etat na umowę o pracę,
 • dużą samodzielność,
 • pracę w dogodnej lokalizacji w Śródmieściu,
 • wynagrodzenie od 7000 brutto,
 • comiesięczne premie obrotowe oraz premie frekwencyjne. 

Wszyst­kich chęt­nych pro­si­my o prze­sy­ła­nie swo­je­go CV na ad­res: rekrutacja@dru­k24h.pl z dopiskiem KIEROWNIK?KIEROWNICZKA PUNKTU CENTRUM DRUKU 24h.

Administratorem danych osobowych jest G&G Studio Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14. Dane przetwarzane  są w celu wybrania kandydata na stanowisko zawarte w ogłoszeniu w związku z prowadzoną rekrutacją. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich aktualizacji oraz usunięcia. 

Pełna treść informacji dotycząca przetwarzania Państwa danych osobowych dostępna jest w pliku pdf

Twoje zadania:

 • obsługa urządzeń introligatorskich;
 • foliowanie, oprawianie, bigowanie oraz inne procesy uszlachetniające;
 • utrzymanie wysokiej jakości wykonywanych operacji;
 • praca w systemie 2 zmianowym.


Wymagania:

 • sprawność manualna;
 • dokładność;
 • sumienność;
 • samodzielność;
 • doświadczenie na podobnym stanowisku pracy;
 • utrzymywanie ładu i porządku na stanowisku pracy;
 • przed zło­że­niem apli­ka­cji prosimy o zapoznanie się z na­szą stro­ną www.druk24h.pl


Zapewniamy:

 • pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej;
 • szkolenia uzupełniające w zakresie obsługi urządzeń;
 • pra­cę w sys­te­mie zmia­no­wym 7/24h w mło­dym, ener­gicz­nym ze­spo­le;
 • za­trud­nie­nie na pe­łen etat na umo­wę o pra­cę;
 • atrak­cyj­ne wy­na­gro­dze­nie;
 • przyjazną atmosferę pracy.

Wszyst­kich chęt­nych pro­si­my o prze­sy­ła­nie swo­je­go CV wraz z li­stem mo­ty­wa­cyj­nym na ad­res: rekrutacja@dru­k24h.pl z dopiskiem INTROLIGATOR

Administratorem danych osobowych jest G&G Studio Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14. Dane przetwarzane  są w celu wybrania kandydata na stanowisko zawarte w ogłoszeniu w związku z prowadzoną rekrutacją. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich aktualizacji oraz usunięcia. 

Pełna treść informacji dotycząca przetwarzania Państwa danych osobowych dostępna jest w pliku pdf.

Twoje zadania:

 • drukowanie cyfrowe od A4 do A0;
 • praca w systemie zmianowym 24h/7;
 • przygotowywanie plików do druku (skład DTP, korekta plików, impozycja).


Wymagania:

 • znajomość programów: photoshop, Illustrator, CorelDraw;
 • znajomość spycfikacji druku małego i dużego formatu;
 • znajomość urządzeń Xerox, Konica Minolta, Canon


Zapewniamy:

 • pracę w systemie zmianowym w młodym, energicznym zespole;
 • zatrudnienie na pełen etat na umowę o pracę;
 • podstawowe wynagrodzenie 4300 – 4600 brutto;
 • comiesięczne premie od zysku firmy oraz premie frekwencyjne;
 • pracę w dogodnej lokalizacji (ul. Lwowska 12 przy stacji metra Politechnika lub ul. Postępu 14).

 

Przed złożeniem aplikacji proszę ZAPOZNAĆ się z naszą stroną www.druk24h.pl

Wszyst­kich chęt­nych pro­si­my o prze­sy­ła­nie swo­je­go CV wraz z li­stem mo­ty­wa­cyj­nym na ad­res: rekrutacja@dru­k24h.pl z dopiskiem DRUKARZ

Administratorem danych osobowych jest G&G Studio Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14. Dane przetwarzane  są w celu wybrania kandydata na stanowisko zawarte w ogłoszeniu w związku z prowadzoną rekrutacją. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich aktualizacji oraz usunięcia. 

Pełna treść informacji dotycząca przetwarzania Państwa danych osobowych dostępna jest w pliku pdf.

Oczekujemy:

 • znajomości obsługi komputera i terminala płatniczego
 • pracy w systemie zmianowym 24h/7 (3 zmiany)
 • uczciwości, dokładności i pracowitości
 • umiejętności pracy w zespole
 • zaangażowania i odpowiedzialności
 • przed złożeniem aplikacji proszę ZAPOZNAĆ SIĘ z naszą stroną www.druk24h.pl/praca


Będziesz odpowiedzialny/odpowiedzialna za:

 • wystawianie dokumentów sprzedaży (faktury, paragony, korekty)
 • sprawdzanie i kompletowanie wystawianych dokumentów sprzedaży
 • przyjmowanie zapłaty (gotówka, karta płatnicza)
 • współpraca z działem sprzedaży w ramach bieżącej obsługi
 • sporządzanie raportów i zestawień kończących zmianę


Oferujemy:

 • umowę o pracę
 • podstawowe wynagrodzenie 3900-4600 zł brutto
 • comiesięczne premie od zysku firmy oraz premie frekwencyjne do 1000 zł brutto
 • dogodną lokalizację (ul. Lwowska 12 przy stacji metra Politechnika lub ul. Postępu 14)
 • pracę w młodym i energicznym zespole
 • szkolenie i przygotowanie do pracy na w/w stanowisku

Wszyst­kich chęt­nych pro­si­my o prze­sy­ła­nie swo­je­go CV wraz z listem motywacyjnym na ad­res: rekrutacja@dru­k24h.pl

Administratorem danych osobowych jest G&G Studio Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14. Dane przetwarzane  są w celu wybrania kandydata na stanowisko zawarte w ogłoszeniu w związku z prowadzoną rekrutacją. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich aktualizacji oraz usunięcia. 

Pełna treść informacji dotycząca przetwarzania Państwa danych osobowych dostępna jest w pliku pdf.