CAD - WYDRUKI, SKANOWANIE, ARCHIWIZACJA, OPRAWA

Świadczymy kompleksowe usługi dla biur architektonicznych, geodetów, firm budowlanych, konstruktorskich i budownictwa drogowo – mostowego. Oferujemy wydruki CAD, skanowanie i archiwizację dokumentacji CAD oraz oprawę projektów/dokumentacji  zgodnie z wymogami urzędów. 

Oferujemy

 • druk z autocada, wydruki wektorowe,
 • skanowanie map i plakatów,
 • archiwizację dokumentacji technicznej,
 • oprawy introligatorskie nierozbieralne (akceptowane przez urzędy),
 • oprawy twarde i otwierane (segregatory, greenbinder),
 • tablice informacyjne, budowlane, wizualizacyjne, inwestorske i inne.

W SWOJEJ OFERCIE POSIADAMY

 • CAD – wydruki czarno – białe
 • CAD – wydruki kolorowe
 • oprawa introligatorska dokumentacji CAD
 • skanowanie i archiwizacja dokumentów
 • tuby plastikowe i kartonowe
 • drukowanie map
 • wydruki w formacie: A0+, A0, A1, A2, B0, B1, B2

CZAS REALIZACJI

Realizacja usługi od ręki.

Cennik wydruku CAD czarno-białego (ceny brutto)

Rodzaj papieruA3
297 x 420
A2
420 x 594
A1
594 x 841
A0
841 x 1189
A0+
914 x 1189
Papier 90 g2,50 zł3,50 zł5,00 zł8,00 zł8,50 zł
Kalka 90 g4,00 zł5,00 zł7,50 zł10,00 zł10,50 zł
Składanie/cięcie do A40,40 zł0,75 zł1,00 zł1,50 zł1,80 zł
 • do­da­tek za dru­ko­wa­nie z pli­ku zamkniętego (.pdf, .plt, .bmp, .tiff, .jpg, .cdr, .psd itp.) 1 zł.; pliku otwartego (.dwg, .dxf itp.) 3 zł

Cennik kolorowych wydruków wektorowych (ceny brutto)

Rodzaj materiałuA3
297 x 420
A2
420 x 594
A1
594 x 841
A0
841 x 1189
A0+
914 x 1189
Papier standard 90 g5,00 zł7,00 zł10,00 zł16,00 zł17,00 zł
Papier premium CAD 130 g8,00 zł10,00 zł14,00 zł23,00 zł24,00 zł
Papier foto mat 180 g20,00 zł22,00 zł26,00 zł35,00 zł36,00 zł
 • po­wierzch­nia za­dru­ku do 30%
 • dru­ko­wa­nie i ko­pio­wa­nie for­ma­tów dłuż­szych niż stan­dar­do­we – ce­na x wie­lo­krot­ność for­ma­tu.

Cennik kolorowych wydruków rastrowych (ceny brutto)

Rodzaj materiałuA3
297 x 420
A2
420 x 594
A1
594 x 841
A0
841 x 1189
A0+
914 x 1189
Papier premium CAD 80 g10,00 zł14,00 zł20,00 zł32,00 zł34,00 zł
Papier premium CAD 130 g15,00 zł18,00 zł24,00 zł38,00 zł41,00 zł
Papier foto mat 180 g13,48 zł23,11 zł42,36 zł77,02 zł83,72 zł
Papier foto błysk 190 g15,18 zł26,01 zł47,69 zł86,72 zł94,26 zł
 • kopiowanie i drukowanie po­wierzch­ni za­dru­ku powyżej 30%
 • dru­ko­wa­nie i ko­pio­wa­nie for­ma­tów dłuż­szych niż stan­dar­do­we – ce­na x wie­lo­krot­ność for­ma­tu.
 • do­da­tek za dru­ko­wa­nie z pli­ku zamkniętego (.pdf, .plt, .bmp, .tiff, .jpg, .cdr, .psd itp.) 1 zł.; pliku otwartego (.dwg, .dxf itp.) 3 zł.

Oprawa introligatorska CAD

Wyceniamy indywidualnie

Ze wzglę­du na róż­no­rod­ność do­stęp­nych for­ma­tów, gra­ma­tur pa­pie­ru, ro­dza­jów wy­koń­czeń i uszla­chet­nień – wy­ce­nę przy­go­to­wu­je­my za­wsze in­dy­wi­du­al­nie.

Zamów tak jak lubisz

Możesz odwiedzić nas osobiście, zadzwonić lub po prostu napisać.