Nu­me­ry star­to­we

 

Centrum  Druku zajmuje się także produkcją róż­ne­go ty­pu numerów startowych. 

 

Za­le­ty i moż­li­wo­ści:

 

  • ide­al­ne na za­wo­dy ma­so­we (np. bie­go­we, ro­we­ro­we, tria­th­lo­no­we),
  • wy­ko­na­ne z no­wo­cze­snych i wy­trzy­ma­łych ma­te­ria­łów,
  • od­por­ne na wo­dę oraz uszko­dze­nia me­cha­nicz­ne (papier nierwący lub folia samoprzylepna),
  • możliwość personalizacji nadruku, czyli umieszczenie nazwisk zawodników, nazw klubów lub innych dodatkowych informacji.

 

Zapraszamy do skorzystania z naszej usługi z zakresu projektowania graficznego!
 
 

 

Zainteresowany? Zapraszamy do kontaktu

 
  Cennik numerów startowych (ceny brutto)
 

Minimalka 20 szt

21 - 99 szt. 100 - 499 szt. 500 - 1000 szt. pow. 1000 szt.
A5 papier nierwący się         50,00 zł
2,50 zł 2,00zł 1,80 zł

ZADZWOŃ !

A5 z folii samoprzylepnej 44,00 zł
2,20 zł
1,70zł 1,50 zł