Druk24h.pl- 10% taniej Studenci

Oprawa prac ma­gi­ster­skich, dy­plo­mo­wych i inży­nier­skich

 

Ofe­ru­je­my opra­wę prac: dy­plo­mo­wych, li­cen­cjac­kich, ma­gi­ster­skich i in­ży­nier­skich. Opra­wy twar­de do­stęp­ne są w 4 ko­lo­rach: czar­na, nie­bie­ska, zie­lo­na i bor­do­wa.

Waż­ne! Dru­ku­jąc u nas pra­cę za­pła­cisz mniej za jej opra­wę!

 

 • Je­że­li wy­dru­ku­jesz u nas pra­cę, a kwo­ta za wy­druk prze­kro­czy 30,00 zł opra­wa twar­da już od 5,00 zł.
 • Je­że­li wy­dru­ku­jesz u nas pra­cę za 20,00 zł opra­wa twar­da już za 7.50 zł. 

 

DROGI STUDENCIE! Wyjątkowo przy tym cenniku 10% rabatu studenckiego naliczane od kwoty końcowej zamówienia (po okazaniu ważnej legitymacji). W przypadku zamówień wysyłanych drogą mailową, prosimy o przesłanie skanu legitymacji. Jeżeli nie otrzymamy takiej informacji w mailu cena nie będzie pomniejszona o rabat studencki w wysokości 10%.

 

W swojej ofercie mamy także oprawy:

 

 • twar­de, bez na­pi­su, do 3 cm gru­bo­ści,
 • mięk­kie, wkle­ja­ne w okład­ki Klien­ta (Uczel­ni),
 • spi­ra­le pla­sti­ko­we i me­ta­lo­we (róż­ne ko­lo­ry i gru­bo­ści opraw),
 • ro­bo­cze, otwie­rane ty­pu Gre­en­bin­der (opra­wa do 2 cm gru­bo­ści),
 • opra­wy kle­jo­ne w sze­ro­kiej ga­mie ko­lo­rów,
 • typu bindowanie (plastikowa spirala i przezroczysta okładka).

 

 
 

Zainteresowany? Zapraszamy do kontaktu

 
  Cennik oprawy twardej kanałowej A4 (ceny brutto)
Ceny dla studentów -  pomniejszone już o 10%!
 
 
 

Z na­pi­sem
Pra­ca Ma­gi­ster­ska
Pra­ca Dy­plo­mo­wa
Pra­ca Li­cen­cjac­ka

Bez napisu
Bez wydruku 10,00 zł 13,50 zł
Z wydrukiem: do 20 zł 9,00 zł* 13,50 zł
20–30 zł 7,50 zł* 13,50 zł
od 30 zł 5,00 zł* 15,50 zł

 

 • RABATY dotyczą ilości w jednej sztuce oprawy – nie zbiorczo

 

 

Cennik bindowania spiralą plastikową A4 (ceny brutto)

Ceny dla studentów -  pomniejszone już o 10%!

Ilość kartek od 20 szt. do 19 szt.
1–25 3,60 zł 4,05 zł
2650 4,05 zł 4,50 zł
51100 5,40 zł 6,30 zł
101200 7,20 zł 8,10 zł
od 200 9,90 zł 10,80 zł

 

 • oprawa formatu A3 dopłata 1,80 zł za sztukę
 • oprawa planów cena x 2

 

 

Cennik bindowania spiralą metalową A4 (ceny brutto)

Ceny dla studentów -  pomniejszone już o 10%!

Ilość kartek od 20 szt. do 19 szt.
1–25 4,95 zł 5,40 zł
2650 5,85 zł 6,30 zł
51120 7,20 zł 8,10 zł
121200 13,50 zł 16,20 zł
od 200 18,00 zł 22,50 zł

 

 • oprawa formatu A3 dopłata 1,80 zł za sztukę
 • oprawa planów cena x 2