U NAS STUDENCI MAJĄ ZAWSZE 10% UPUSTU

Drukowanie prac ma­gi­ster­skich, dy­plo­mo­wych i inży­nier­skich

 

W Cen­trum Dru­ku ofe­ru­je­my również druk prac ma­gi­ster­skich, li­cen­cjac­kich, in­ży­nier­skich i dy­plo­mo­wych - za­rów­no w kolorze ja­ki i czar­no-bia­ły. Dodatkowo możemy je również oprawić. Opra­wy twar­de do­stęp­ne są w 4 ko­lo­rach: czar­na, nie­bie­ska, zie­lo­na i bor­do­wa.

Waż­ne! Dru­ku­jąc u nas pra­cę za­pła­cisz mniej za jej opra­wę!

 

  • Je­że­li wy­dru­ku­jesz u nas pra­cę, a kwo­ta za wy­druk prze­kro­czy 30,00 zł opra­wa twar­da już od 5,00 zł.
  • Je­że­li wy­dru­ku­jesz u nas pra­cę za 20,00 zł opra­wa twar­da już za 7.50 zł. 

 

DROGI STUDENCIE! Wyjątkowo przy tym cenniku 10% rabatu studenckiego naliczane od kwoty końcowej zamówienia (po okazaniu ważnej legitymacji). W przypadku zamówień wysyłanych drogą mailową, prosimy o przesłanie skanu legitymacji. Jeżeli nie otrzymamy takiej informacji w mailu cena nie będzie pomniejszona o rabat studencki w wysokości 10%.

 
 

Zainteresowany? Zapraszamy do kontaktu

 
  Cennik druku i kopiowania czarno-białego (ceny brutto)  
 
Gramatura papieru Nakład (szt.) Format A4 Format A3
Papier 80 g 1–19 0,30 zł 0,60 zł
20–99 0,20 zł 0,40 zł
100–999 0,12 zł 0,24 zł
1 000–9 999 0,10 zł 0,20 zł
od 10 000 tel. tel.

 

  • do­da­tek za dru­ko­wa­nie z pli­ku zamkniętego (.pdf, .plt, .bmp, .tiff, .jpg, .cdr, .psd itp.) 1 zł.; pliku otwartego (.dwg, .dxf itp.) 3 zł.

 

 

Cennik druku i kopiowania kolorowego (ceny brutto)

  Nakład (szt.) Format A4 Format A3
Papier 80 g 1–19

 3,00 zł

6,00 zł
20–99  2,00 zł 4,00 zł
100–199  1,60 zł 3,20 zł
200–299  1,30 zł 2,60 zł
300–499  1,00 zł 2,00 zł
od 500 tel. tel.

 

  • do­da­tek za dru­ko­wa­nie z pli­ku zamkniętego (.pdf, .plt, .bmp, .tiff, .jpg, .cdr, .psd itp.) 1 zł.; pliku otwartego (.dwg, .dxf itp.) 3 zł.