Textile graphics, KEDAR frames

We offer frames systems for on textile print, acting as both advertisements and interior design, replacing the commonly used posters and banners.

We deliver frame systems illuminated and non-illuminated:

  • One-sided or two-sided print (two fabrics)

Any size – print width 3,2 x 50 m – printout can be connected

Usage

  • To hang up on a wall,
  • To hang up on ropes under the ceiling,
  • Press walls,
  • Shop furniture.
img-4

CZAS REALIZACJI

Czas realizacji usługi ustalany jest indywidualnie.

Wyceniamy indywidualnie

Ze wzglę­du na róż­no­rod­ność do­stęp­nych materiałów, for­ma­tów i kształtów
wy­ce­nę przy­go­to­wu­je­my in­dy­wi­du­al­nie.

Zamów tak jak lubisz

Możesz odwiedzić nas osobiście, zadzwonić lub po prostu napisać.