Grafiki tekstylne, Ramy KEDAR

 

Dowolny materiał - Dowolny nakład! 

Oferujemy systemy ram do wydruków na tkaninach, pełniących zarówno funkcje nośnika reklam, jak również dekoracji wnętrza, zastępujące powszechnie stosowane plakaty i bannery. 

 

Dostarczamy systemy ramowe podświetlane lub bez oświetlenia:

 

  • wydruk jednostronny lub dwustronny (dwie tkaniny)

 

Zastosowanie: 

 

  • do zawieszenia na ścianach
  • do zawieszenia na linkach pod sufitem
  • podświetlane
  • wolnostojące
  • ścianki prasowe
  • meble sklepowe

 

Dowolny wymiar - szerokość druku 3,2 x 50m - wydruki można łączyć

 

 
     
 

 Zainteresowany? Zapraszamy do kontaktu

 
 

 

 

 

 

 Wycena indywidualna

Ze wzglę­du na róż­no­rod­ność do­stęp­nych materiałów, for­ma­tów i kształtów  wy­ce­nę przy­go­to­wu­je­my in­dy­wi­du­al­nie.