Advertising lanyards

Advertising lanyards are a perfect advertising gadget to promote your company, does not matter in what industry you work. Their standard finish in the form of a carabiner will fit to any kind of badge, key cards or keys!

We offer 2 kinds of lanyards! Lanyards with our firm logo, which is placed on the neck on the right and left side of the lanyard, and lanyards without marking in 3 colours.

Remember! You can order lanyard with any print in any width and any finish. Our customer advisors are happy to evaluate this product for you – write to us: zapytanie@druk24h.pl.

CZAS REALIZACJI

Czas realizacji usługi ustalany jest indywidualnie.

Wyceniamy indywidualnie

Ze wzglę­du na róż­no­rod­ność do­stęp­nych materiałów, for­ma­tów i kształtów
wy­ce­nę przy­go­to­wu­je­my in­dy­wi­du­al­nie.

Zamów tak jak lubisz

Możesz odwiedzić nas osobiście, zadzwonić lub po prostu napisać.