Backlight i citylight

Allow others to see your advertisement from afar, thanks to durable, high-quality solvent printouts on materials dedicated for backlight. Foils, fabrics, panels – with us you will find products that fit your needs with guarantee to be seen in any conditions.

We offer:

 • Printout on backlight foil
 • Fabrics for backlight + web lacing (silicone)
 • Plexiglass (PMMA) for backlight
 • Printouts made for display cases and light boxes
 • Fabric frames
 • Graphics in light boxes
 • Advertising coffers (one-sided and two-sided)
 • Printouts for bus stops advertising – requiring the highest print quality
 • Prints for scroll-boards
 • Logotypes, 3D backlit letters
 • Advertising panels, backlit frames
img-4

CZAS REALIZACJI

Czas realizacji usługi ustalany jest indywidualnie.

Wyceniamy indywidualnie

Ze wzglę­du na róż­no­rod­ność do­stęp­nych materiałów, for­ma­tów i kształtów
wy­ce­nę przy­go­to­wu­je­my in­dy­wi­du­al­nie.

Zamów tak jak lubisz

Możesz odwiedzić nas osobiście, zadzwonić lub po prostu napisać.