Druk iden­ty­fi­ka­to­rów

 

Identyfikatory to bardzo powszechny element, który występuje w wielu miejscach. Identyfikatory obecne są w biurze, w sklepie, w restauracji, podczas szkoleń, konferencji czy targów.  

 

W Centrum Druku wykonujemy każdy rodzaj identyfikatorów.

 

Za­le­ty i moż­li­wo­ści:

 

  • wy­so­ka od­por­ność na uszko­dze­nia me­cha­nicz­ne,
  • druk na wysokogatunkowych materiałach pochodzących z UE,
  • szyb­kie wzno­wie­nie ni­skie­go na­kła­du,
  • identyfikatory zabezpieczamy: laminowaniem, koszulką foliową, 
  • posiadamy wie­le rozmiarów.

 

Zapraszamy do skorzystania z naszej usługi z zakresu projektowania graficznego!
 
 

Zainteresowany? Zapraszamy do kontaktu

 
 

 

Cennik identyfikatorów w koszulce foliowej (ceny brutto)

                                      Rodzaj Od 100 szt. Od 50 szt. Do 49 szt.
Identyfikator 55 x 85 mm 2,20 zł 2,50 zł 2,90 zł
Identyfikator 65 x 105 mm 2,30 zł 2,70 zł 3,10 zł
Identyfikator 75 x 100 mm 2,60 zł 2,90 zł 3,30 zł
Identyfikator 85 x 110 mm 2,80 zł 3,30 zł 3,80 zł
Identyfikator 95 x 140 mm 3,00 zł 3,60 zł 4,10 zł
Identyfikator 110 x 150 mm 3,20 zł 3,90 zł 4,40 zł
Identyfikator z klipsem 90 x 54 mm 2,20 zł 2,60 zł 2,90 zł
Holder plastikowy (poziomy) 88 x 54 mm 3,30 zł 3,70 zł 4,20 zł
Holder plastikowy z taśmą 88 x 54 mm 3,50 zł 3,90 zł 4,70 zł

  • ce­na do­ty­czy wy­dru­ku ko­lo­ro­we­go na pa­pie­rze 200 g oraz ko­szul­ki fo­lio­wej
  • druk dwu­stron­ny + 30%
  • przy­go­to­wa­nie pro­jek­tu od 30,00 zł.