>

 

 

Osłonki cenowe/Shelfstopery/Wobblery 

 

Shelfstopery, stopery do regałów lub osłonki cenowe, etykiety cenowe to różne określenia tego samego produktu. Shelfstopery zakłada się na listwy cenowe w sklepach i mają za zadanie przyciągnąć wzrok klienta na produkty które chcemy wyróżnić (promowany produkt, promocje, nowości, itd.)

Wobblery zwane także kiwakami (ang. to wobble, ruszać się nierównomiernie, kiwać się) – to rodzaj materiału reklamowego,
w którym treść reklamowa umieszczona jest na nośniku wprawianym w ruch poprzez podmuchy powietrza, dotyk, lub mechanicznie. Wobblery mogą wisieć na krawędzi półki bądź stać na niej. Składają się z części zawierającej treść reklamową i elementu umożliwiającego ruch - mocowania lub podstawki.                                                                                                  

 
 

 Zainteresowany? Zapraszamy do kontaktu

 
 

 

 

 

 

 Wycena indywidualna

Ze wzglę­du na róż­no­rod­ność do­stęp­nych materiałów, for­ma­tów i kształtów  wy­ce­nę przy­go­to­wu­je­my in­dy­wi­du­al­nie.