Price castings/shelf stoppers, wobblers

Price castings (shelf stoppers) are a necessary sale support in all shops. In a standard version and as wobblers – put into motion by wind or touch, they catch the client’s eyes to chosen products and encourage them to buy them. There will be a place for them on every shelf!

Stock up on irreplaceable, classic shelves, liners, or strips glued to shelves. Often there are prices and actual promotions on them.

Why is it worth it?

  • asy assembly at the store – price castings and shelves liners are easily installed on every shop shelf. They are universal, instant in use and they can last a long time. When will they get to your store?
  • Low unit price – the rule is simple: the more, the cheaper! Make complex shopping with us, and the price will surprise you – that our job!
  • Various available wobblers and strips kinds – are you looking for something permanent for your store’s interior? We offer post one time use strips and reusable ones, in which the only thing is to change the design. We have “simple” bent up and down and with “inclined” bent.

In the gallery below you will find 3D visualisation of price casting/shelf stoppers/shelf liners/wobblers.

img-4

CZAS REALIZACJI

Czas realizacja usługi ustalany jest indywidualnie.

img-5

Wyceniamy indywidualnie

Ze wzglę­du na róż­no­rod­ność do­stęp­nych materiałów, for­ma­tów i kształtów
wy­ce­nę przy­go­to­wu­je­my in­dy­wi­du­al­nie.

Zamów tak jak lubisz

Możesz odwiedzić nas osobiście, zadzwonić lub po prostu napisać.

A może inne Ekspozycje?

ico-ekspozycje i pos

Podwieszane plansze / hangery

Hangery reklamowe to podwieszane tablice/plansze, które dobrze prezentują się
z daleka w miejscu sprzedaży. 

zobacz więcej
ico-ekspozycje i pos

Shelfstopery / shelflinery

Osłonki cenowe/shelfstopery/wobblery mają za zadanie przyciągnąć wzrok klienta na produkty które chcemy wyróżnić.

zobacz więcej
ico-ekspozycje i pos

Nakładki na bramki, owijki na palety

Nakładki na bramki, owijki na palety to produkty służące do działań promocyjno-reklamowych. 

zobacz więcej