Druk24h x-banner

 

 

X-Banner / "pająk"

 

Zalety i możliwości:

 

  • banner napinany swoją konstrukcją przypomina z tyłu "pająka",
  • wy­druk na ma­te­ria­le ba­nne­ro­wym (blockout),
  • mocowanie grafiki za pomocą oczek,
  • zestaw zawiera torbę transportową,

  

Czas re­ali­za­cji za­mó­wie­nia usta­la­ny jest in­dy­wi­du­al­nie z Klien­tem po zło­że­niu przez nie­go za­py­ta­nia.

 
 

Zainteresowany? Zapraszamy do kontaktu

 
 

Cennik X-Banner / "pająk" (ceny brutto)

Szerokość 1 szt.
80 cm 157,50 zł
 
 
  • rozmiar grafiki 80/180 cm,
  • całkowite pole widoczne to 80/180 cm,
  • termin realizacji juz od 2h,
  • przygotowanie projektu już od 30,00 zł. brutto.