Pieczątki fleszowe - od ręki!

W tech­no­lo­gii fla­sho­wej do pro­duk­cji pie­czą­tek wy­ko­rzy­stu­je­my ma­te­riał świa­tło­czu­ły. Po­przez na­świe­tle­nie ma­te­ria­łu stem­plar­skie­go w bar­dzo krót­kim cza­sie otrzy­mu­je­my go­to­wą do uży­cia pie­cząt­kę.

Pie­cząt­ki cha­rak­te­ry­zu­ją się bar­dzo wy­so­ką ja­ko­ścią od­bi­cia, za­cho­wu­jąc naj­mniej­sze de­ta­le.

Dostępne kolory obudowy:

Dostępne kolory tuszu:

CZAS REALIZACJI

Realizacja zamówień nawet w 10 minut.

Cennik pieczątek flashowych - automat plastikowy (ceny brutto)

Wielkość odbiciaCena
40 x 15 mm40,00 zł
49 x 19 mm45,00 zł
60 x 23 mm50,00 zł
  • cena nie zawiera przygotowania projektu
  • przygotowanie projektu od 30,00 zł.

Cennik pieczątek flashowych - pudełko plastikowe (ceny brutto)

Wielkość odbiciaCena
40 x 15 mm40,00 zł
49 x 19 mm45,00 zł
60 x 23 mm50,00 zł
  • cena nie zawiera przygotowania projektu
  • przygotowanie projektu od 30,00 zł.

Zamów tak jak lubisz

Możesz odwiedzić nas osobiście, zadzwonić lub po prostu napisać.

A może inna Pieczątka?

front side img

Pieczątki klasyczne

Pieczątka klasyczna, prostota i funkcjonalność, czyli klasyka gatunku.

zobacz więcej
front side img

Pieczątki profesjonalne

Pieczątka profesjonalna, niezawodna i funkcjonalna, dla prawdziwych profesjonalistów.

zobacz więcej
front side img

Pieczątki IQ

Pieczątka printer IQ, bezkonkurencyjna i unikalna tak jak Ty.

zobacz więcej
front side img

Pieczątki flashowe - od ręki

Pieczątka flashowa prosta, funkcjonalna i dostepna od ręki!

zobacz więcej
front side img

Pieczątki automatyczne okrągłe

Pieczątki automatyczne okrągłe, wytrzymałe
i świetnej jakości. Dostępne w 2 rozmiarach.

zobacz więcej
front side img

Datowniki

Datowniki lekkie, kompaktowe i dostępne w kliku konfiguracjach daty.

zobacz więcej
front side img

Pieczątki zamykane

Pieczątki zamykane, proste i funkcjonalne. Posiadają zatyczki, które skutecznie chronią przed zabrudzeniem.

zobacz więcej
front side img

Pieczątki eko z recyklingu

Eko pieczątki z recyklingu wykonane są zgodnie z najwyższymi normami ochrony środowiska.

zobacz więcej
front side img

Pieczątki antybakteryjne

Pieczątki antybakteryjne wyposażone w ochronę antybakteryjną. Stworzone przede wszystkim dla lekarzy. 

zobacz więcej
front side img

Pieczątki kieszonkowe

Pieczątki kieszonkowe są praktyczne i przyjazne
w użytkowaniu. Łatwo zmieścisz ją  nawet
w najmniejszej kieszonce.

zobacz więcej