Podwieszane plansze/Hangery

 

Hangery reklamowe to podwieszane tablice/plansze, które dobrze prezentują się z daleka w miejscu sprzedaży. Hangery podsufitowe to popularny materiał POS (z ang. point of sale) wspierający sprzedaż.
W dużych przestrzeniach sklepowych sprawdzą się idealnie jako jedyny widoczny element dla klienta. W warunkach sklepowych ten rodzaj reklamy najczęściej używa się w akcjach promocyjnych. 

 

Za­le­ty i moż­li­wo­ści:

 

  • duży wybór materiałów (tektura, PVC 3 mm lub 5 mm, stadur 10 mm)
  • łatwy montaż
  • dowolny wymiar

 

Oferujemy również produkcję: headerów, shelfstoperów, shelfinerów, wobblerów, topperów i innych materiałów POS. 

 

 
     
 

 Zainteresowany? Zapraszamy do kontaktu

 
 

 

 

 

 

 Wycena indywidualna

Ze wzglę­du na róż­no­rod­ność do­stęp­nych materiałów, for­ma­tów i kształtów  wy­ce­nę przy­go­to­wu­je­my in­dy­wi­du­al­nie.