Wysokiej jakości wydruki w 24h, do 150 cm

 

W Centrum Druku wy­­ko­­nu­­je­­my również wy­­dru­­ki w wie­l­kim fo­r­ma­­cie – full ko­­lor. Wy­­dru­­ki te cha­­ra­k­te­­ry­­zu­­je ba­r­dzo do­­bra ja­­kość. Druk so­l­ve­n­to­­wy sto­­su­­ję się do wsze­l­kie­­go ro­­dza­­ju wy­­dru­­ków wie­l­ko­­fo­r­ma­­to­­wych. Dru­­ku­­je­­my na fo­­lii sa­­mo­­przy­­le­p­nej, fo­­lii „o­­ne vi­­sio­­n”, ban­­ne­­rze, płó­t­nie i wielu innych materiałach.

Zalety i możliwości:

 

 • od­po­r­ne na wa­­ru­n­ki at­mo­s­fe­­ry­cz­ne,
 • mo­ż­na je sto­­so­­wać do wnętrz, jak i na ze­­w­nątrz.

 

UWAGA: dopuszczalna dokładność wymiarów wydruku wielkoformatowego mieści się w zakresie +/-1%.

 
 

Zainteresowany? Zapraszamy do kontaktu

 
 

Cen­nik wy­dru­ków (ce­ny brut­to)

 
 
Materiał od 10 m2 od 5 m2 od 2 m2

mi­ni­mal­na war­tość
za­mó­wie­nia 1 m2

papier foto mat 180 g 44,86 zł 57,87 zł 64,86 zł 73,38 zł
papier foto błysk 200 g 49,35 zł 62,77 zł 70,22 zł 80,09 zł
papier kreda satynowana 135 g 31,35 zł 40,51 zł 53,45 zł 70,65 zł
papier kreda satynowana 200 g 33,74 zł 43,12 zł 56,31 zł 74,23 zł
folia samoprzylepna mat/błysk/przeźroczysta 34,12 zł 43,52 zł 56,75 zł 74,78 zł
folia samoprzylepna z mocnym klejem 39,64 zł 49,54 zł 63,35 zł 83,03 zł
folia samoprzylepna EasyDot 45,98 zł 56,45 zł 70,92 zł 92,50 zł
papier samoprzylepny mat 150g 33,63 zł 42,99 zł 56,17 zł 74,06 zł
banner frontlight 34,71 zł 44,17 zł 57,46 zł 75,67 zł
banner nieprzepuszczający światła (blockout) 40,16 zł 50,11 zł 63,97 zł 83,81 zł
tkanina syntetyczna 38,43 zł 48,23 zł 61,91 zł 81,23 zł
backlight (materiał do podświetleń) 66,87 zł 79,21 zł 95,87 zł 123,68 zł
canvas polycanvas (płótno malarskie) 55,87 zł 67,23 zł 82,73 zł 107,26 zł
STOPlight mat (rollup) 39,12 zł 48,98 zł 62,73 zł 82,26 zł
folia OWV (okienna) 35,97 zł 45,54 zł 58,97 zł 77,55 zł

 • mi­ni­mal­ny na­kład 1 m2
 • także do zastosowań zewnętrznych
 • plus do­da­tek za dru­ko­wa­nie z:

  - pli­ku zamkniętego (.pdf, .plt, .bmp, .tiff, .jpg, .cdr, .psd, itp.) - 1 zł.

  - pliku otwartego (.dwg, .dxf, itp.) - 3 zł

 • UWAGA: dopuszczalna dokładność wymiarów wydruku wielkoformatowego mieści się w zakresie +/-1%.

   

 

 

Zapisz

Zapisz