Wysokiej jakości wydruki w 24h, do 150 cm

 

W Centrum Druku wy­­ko­­nu­­je­­my również wy­­dru­­ki w wie­l­kim fo­r­ma­­cie – full ko­­lor. Wy­­dru­­ki te cha­­ra­k­te­­ry­­zu­­je ba­r­dzo do­­bra ja­­kość. Druk so­l­ve­n­to­­wy sto­­su­­ję się do wsze­l­kie­­go ro­­dza­­ju wy­­dru­­ków wie­l­ko­­fo­r­ma­­to­­wych. Dru­­ku­­je­­my na fo­­lii sa­­mo­­przy­­le­p­nej, fo­­lii „o­­ne vi­­sio­­n”, ban­­ne­­rze, płó­t­nie i wielu innych materiałach.

Zalety i możliwości:

 

 • od­po­r­ne na wa­­ru­n­ki at­mo­s­fe­­ry­cz­ne,
 • mo­ż­na je sto­­so­­wać do wnętrz, jak i na ze­­w­nątrz.

 

UWAGA: dopuszczalna dokładność wymiarów wydruku wielkoformatowego mieści się w zakresie +/-1%.

 
 

Zainteresowany? Zapraszamy do kontaktu

 
 

Cen­nik wy­dru­ków (ce­ny brut­to)

 
 
Materiał od 10 m2 od 5 m2 od 2 m2

mi­ni­mal­na war­tość
za­mó­wie­nia 1 m2

papier foto mat 180 g 38,00 zł 42,00 zł 46,00 zł 50,00 zł
papier foto błysk 200 g 40,00 zł 44,00 zł 50,00 zł 55,00 zł
papier kreda satynowana 135 g 30,00 zł 35,00 zł 40,00 zł 50,00 zł
papier kreda satynowana 200 g 33,00 zł 38,00 zł 45,00 zł 55,00 zł
folia samoprzylepna mat/błysk/przeźroczysta 30,00 zł 35,00 zł 40,00 zł 50,00 zł
banner (frontlight) 35,00 zł 40,00 zł 45,00 zł 50,00 zł
banner nieprzepuszczający światła (blockout) 40,00 zł 45,00 zł 50,00 zł 55,00 zł
canvas polycanvas (płótno malarskie) 50,00 zł 52,00 zł 55,00 zł 60,00 zł
folia OWV (okienna) 30,00 zł 35,00 zł 40,00 zł 50,00 zł
tkanina syntetyczna 50,00 zł 55,00 zł 65,00 zł 70,00 zł
backlight (materiał do podświetleń) 50,00 zł 52,00 zł 55,00 zł 60,00 zł
STOPlight mat (rollup) 50,00 zł 52,00 zł 55,00 zł 60,00 zł

 • mi­ni­mal­ny na­kład 1 m2
 • także do zastosowań zewnętrznych
 • plus do­da­tek za dru­ko­wa­nie z:

  - pli­ku zamkniętego (.pdf, .plt, .bmp, .tiff, .jpg, .cdr, .psd, itp.) - 1 zł.

  - pliku otwartego (.dwg, .dxf, itp.) - 3 zł.

 • UWAGA: dopuszczalna dokładność wymiarów wydruku wielkoformatowego mieści się w zakresie +/-1%.

   

 

 

Zapisz

Zapisz