Ścian­ki wystawiennicze

 

Wśród pro­duk­tów, któ­re mo­że­my Pań­stwu za­pro­po­no­wać, są rów­nież bar­dzo po­pu­lar­ne ścian­ki wy­sta­wien­ni­cze. Ich za­sto­so­wa­nie sprawia, że nikt nie przej­dzie obok Was obo­jęt­nie. 

 

Za­le­ty i moż­li­wo­ści:

 

  • dwa rodzaje ścianki: łukowa i prosta,
  • du­ża po­wierzch­nia re­kla­mo­wa,
  • ła­twy i szyb­ki mon­taż,
  • wy­god­ny trans­port i prze­cho­wy­wa­nie.

 

 

Szablon do przygotowania pliku:

 

Ścianka łukowa 2x3 

 

Ścianka łukowa 3x3 

 

Ścianka łukowa 4x3 

 

Ścianka łukowa 5x3 

 

Ścianka prosta 2x3 

 

Ścianka prosta 3x3

 

Ścianka prosta 4x3

 

Ścianka prosta 5x3 

 

Trybunka

 

Zapraszamy do skorzystania z naszej usługi z zakresu projektowania graficznego!
 
 

 Zainteresowany? Zapraszamy do kontaktu

 
 

 

 

Cennik ścianek wystawienniczych PREMIUM (ceny brutto)

                  Rodzaj     2 x 3       3 x 3     4 x 3     5 x 3

Ścianka pop - up łukowa

 

– wys. 2. 226 mm
– szer. 2 692 mm

 

– wys. 2. 226 mm
– szer. 3. 365 mm

 

 

– wys. 2. 226 mm
– szer. 4. 038 mm

 

– wys. 2. 226 mm
– szer. 4 712 mm

Ścianka pop - up prosta

 

– wys. 2. 226 mm
– szer. 2 823 mm

 

– wys. 2. 226 mm
– szer. 3. 545 mm

 

– wys. 2. 226 mm
– szer. 4. 038 mm

 

 

– wys. 2. 226 mm
– szer. 5 027 mm

   2 450,59 zł 2 867,11 zł 3 143,25 zł 3 607,01 zł 

 

  • ze­staw za­wie­ra kon­struk­cję + gra­fi­kę do ścian­ki + tzw. try­bun­kę (z bla­tem drew­nia­nym) + 2 lam­py 150 W

 

 

Cennik ścianek wystawienniczych STANDARD (ceny brutto)

Rodzaj     2 x 3       3 x 3     4 x 3     5 x 3

Ścianka pop - up łukowa

 

– wys. 2. 226 mm
– szer. 2 692 mm

 

– wys. 2. 226 mm
– szer. 3. 365 mm 

 

 

– wys. 2. 226 mm
– szer. 4. 038 mm

 

– wys. 2. 226 mm
– szer. 4 712 mm

Ścianka pop - up prosta

 

– wys. 2. 226 mm
– szer. 2 823 mm

 

– wys. 2. 226 mm
– szer. 3. 545 mm

 

– wys. 2. 226 mm
– szer. 4. 038 mm

 

 

– wys. 2. 226 mm
– szer. 5 027 mm

  2 206,88 zł 2 625,72 zł 2 906,01 zł 3 376,80 zł 

 

  • ze­staw za­wie­ra kon­struk­cję + gra­fi­kę do ścian­ki + kufer


 

Akcesoria (ceny brutto)

 Rodzaj

       Cena
Blat do trybunki/kufra transportowego 150,00 zł
Zestaw lamp LED 2 szt. + zasilacz 290,00 zł

 

 

 

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz