Druk tecz­ek

 

Tecz­ki fir­mo­we to zdecydowanie skuteczny nośnik reklamowy. Idealnie spraw­dzają się za­rów­no ja­ko for­ma pro­mo­cji fir­my, jak również wydarzeń typu: szkolenie czy konferencja. W kon­tak­tach biznesowych ważne jest, aby do­ku­men­ty ta­kie jak: wy­ce­ny, umo­wy, ofer­ty, ma­te­ria­ły infor­macyjne, wrę­cza­ne by­ły Klien­tom w tecz­kach z lo­go fir­my. 


Za­le­ty i moż­li­wo­ści:

 

  • pa­pier 350 g,
  • format A4,
  • fo­liowanie jednostronne: mat, błysk, satyna,
  • do­kle­ja­na kie­szon­ka po­sia­da na­cię­cie na wi­zy­tów­kę, ka­len­da­rzyk, itp.,
  • mi­ni­mal­na ilość zamówienia 10 sztuk.

 

 

 

Teczka A4 bez grzbietu

 

Teczka A4 z grzbietem

 

 

Zapraszamy do skorzystania z naszej usługi z zakresu projektowania graficznego!

 
 

 

Zainteresowany? Zapraszamy do kontaktu

 

 
 

Cennik teczek (ceny brutto)

 
 

Rodzaj

Wymiary  do 19 20-99 100-199 od 200
bez grzbietu 440x303 mm 133,00 6,00 5,00 ZADZWOŃ!
z grzbietem 5mm 445x303 mm 142,50 6,80 5,80

ZADZWOŃ!

 
     
 
  • minimalna ilość zamówienia to 10 szt
 
 
  • papier 350g
 
 
  • zadruk jednostronny
 
 
  • foliowanie jednostronne: mat/błysk/satyna