Listwy napółkowe/Shelflinery 

 

Shelfinery to podłużne listwy wygięte w odpowiedni sposób
i doklejane do półki. Jest to jedna z najprostszych form prezentacji asortymentu na półce. Służy jako nośnik informacji na temat cen czy aktualnych promocji. Listwa jest łatwa w montażu.

To jeden z najpopularniejszych a za razem najefektywniejszych produktów typu POS. Mogą być listwy  "proste" gięte w górę lub dół  i z gięciem "pochyłym".                                                                                                                                                               

Za­le­ty i moż­li­wo­ści:

 

  • łatwość montażu na sklepie;  
  • niska cena jednostkowa (im większa ilość tym niższa cena);
  • różne warianty listwy (jednorazowe listwy oraz listwy; wielokrotnego użytku.        

 

 
     
 

 Zainteresowany? Zapraszamy do kontaktu

 
 

 

 

 

 

 Wycena indywidualna

Ze wzglę­du na róż­no­rod­ność do­stęp­nych materiałów, for­ma­tów i kształtów  wy­ce­nę przy­go­to­wu­je­my in­dy­wi­du­al­nie.