Ścian­ki wystawiennicze

 

Wśród pro­duk­tów, któ­re mo­że­my Pań­stwu za­pro­po­no­wać, są rów­nież bar­dzo po­pu­lar­ne ścian­ki wy­sta­wien­ni­cze. Ich za­sto­so­wa­nie sprawia, że nikt nie przej­dzie obok Was obo­jęt­nie. 

 

Za­le­ty i moż­li­wo­ści:

 

  • dwa rodzaje ścianki: łukowa i prosta,
  • du­ża po­wierzch­nia re­kla­mo­wa,
  • ła­twy i szyb­ki mon­taż,
  • wy­god­ny trans­port i prze­cho­wy­wa­nie.

 

Instrukcje przygotowania pliku:

 

Ścianka łukowa 2x3 

Ścianka łukowa 3x3 

Ścianka łukowa 4x3 

Ścianka łukowa 5x3 

Ścianka prosta 3x2 

Ścianka prosta 3x3 

Ścianka prosta 3x4 

 

Zapraszamy do skorzystania z naszej usługi z zakresu projektowania graficznego!
 
 

 Zainteresowany? Zapraszamy do kontaktu

 
 

 

 

Cennik ścianek wystawienniczych (ceny brutto)

                  Rodzaj                 3  x 3                          3 x 4
Ścianka pop - up łukowa
– wys. 2. 226 mm
– szer. 3. 365 mm

– wys. 2. 226 mm
– szer. 4. 038 mm

Ścianka pop - up prosta – wys. 2. 226 mm
– szer. 3. 545 mm
– wys. 2. 226 mm
– szer. 4. 278 mm
Standard 3260,00 zł 3570,00 zł

 

  • ze­staw za­wie­ra kon­struk­cję + gra­fi­kę do ścian­ki + tzw. try­bun­kę (z bla­tem drew­nia­nym i pół­ka­mi) + 2 lam­py 150 W

 

 

 

 

Wymiana grafiki w ściance Klienta (ceny brutto)

 Rodzaj

         3 x 3         4 x 3
Standard 1790,00 zł 2100,00 zł

 

  • ce­na za­wie­ra druk i wy­mia­nę no­wej gra­fi­ki
 

 

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz