Długopisy z grawerem

 

Dłu­go­pis to bar­dzo popu­larny i zara­zem nie­drogi gadżet rekla­mowy. Dłu­go­pis z gra­we­rem wyko­rzy­sty­wany jest rów­nież jako pew­nego rodzaju upo­mi­nek dla Klienta.


Centrum Druku może wygra­we­ro­wać Pań­stwu logo­typ firmy lub inną preferowaną treść, np.: imię czy krót­kie hasło rekla­mowe.

 

Ak­tu­al­nie w ofer­cie posia­damy dłu­go­pisy aż w 20 kolo­rach.

 

Szcze­góły pro­duktu:

 

  • średnica: 10 mm,
  • ma­te­riał: alu­mi­nium,
  • wy­miary: 135 mm x 10 mm,
  • mi­ni­malna gru­bość linii graweu: 0,25 mm,
  • mi­ni­malna wiel­kość czcionki graweru: 8 pkt.

 

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług z zakresu projektowania graficznego!

 
 

 Zainteresowany? Zapraszamy do kontaktu

 
 

Cennik długopisów z grawerem (ceny brutto / 1 szt.)

 Grawer Do 49 szt. Od 50 szt. Od 100 szt.

Jednostronny

5,00 zł 4,00 zł 3,00 zł

Dwustronny

6,00 zł 5,00 zł 4,00 zł
 
 

 

  • minimalna ilość zamówienia to 10 szt
  • przygotowanie projektu od 30,00 zł. brutto
 

 

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz