Druk24h x-banner

X-Banner / "pająk"

 

Zapraszamy do zapoznania się z nową ofertą rollu-pa - banera napinanego, który charakteryzuje się bardzo ciekawą konstrukcją, przypominającą z tyłu "pająka".

 

Zalety i możliwości:

 

  • wy­druk na ma­te­ria­le ba­ne­ro­wym (blockout),
  • mocowanie grafiki za pomocą prostego systemu oczkowego,
  • zestaw zawiera torbę transportową,
  • roz­miar gra­fi­ki 80/180 cm,
  • całkowite pole widoczne to 80/180 cm,
  • za­le­ca się umiesz­cze­nie tek­stu (in­for­ma­cji) 10 cm od brzegów grafiki,
  • ter­min re­ali­za­cji już od 2h,
  • bardzo prosty montaż! 

  

Czas re­ali­za­cji za­mó­wie­nia usta­la­ny jest in­dy­wi­du­al­nie z Klien­tem po zło­że­niu przez nie­go za­py­ta­nia.

 

 
     
 

Cennik X-Banner / "pająk" (ceny brutto)

Szerokość 1 szt.
80 cm 150,00 zł
 
 
  • przygotowanie projektu już od 20,00 zł. brutto.