Wi­zy­tów­ki

  

Wizy­tówka to poważna sprawa. Pew­nie dla­tego, że ktoś kie­dyś powie­dział:

„wiel­kie rze­czy zaczy­nają się od tych małych”

...a przy­naj­mniej tak sły­sze­li­śmy. Od tych 4500 mm2 może zale­żeć cały Twój biznes. Może któ­re­goś dnia – na przy­kład – biz­nes­men Richard posta­nowi, że pod­pi­sze kon­trakt na miliony monet z każ­dym, kogo ­wi­zy­tówkę w ciągu naj­bliż­szych 24 godzin znaj­dzie? Albo po pro­stu ktoś Cię o nią­ po­prosi. Nawet nie myśl o papie­ro­wych ser­wet­kach i kart­kach wyrwa­nych z notesu – zo­staw je kochli­wym nasto­lat­kom i podą­ża­ją­cym śla­dami Picassa ;) A teraz już w 100% na serio.

 


Jak może wyglądać Twoja wizytówka?

 

 Może być:

 • jedno - lub dwustronna,
 • pionowa lub pozioma,
 • wydrukowana na białym papierze 350 g (mat/błysk), ecru 300 g lub papierze ozdobnym 260 g,
 • pokryta folią matową, błyszczącą lub satynową (efekt aksamitnego wykończenia).


Może mieć:

 • zaokrąglone rogi,
 • standardowy wymiar – 50×90 mm lub każdy inny.

 

Wizytowniki z grawerem

 

Dodatkowo w swojej ofercie posiadamy również Wizytowniki Standard i Wizytowniki Premium. 

 

Wizytowniki Standard wykonane są z aluminium. Ich wymiar to: 93 x 60 x 9 mm i mieści się w nich ok 20 szt. wizytówek. Występują w kolorze: czerwony, czarny i niebieski.

 

Wizytowniki Premium również wykonane są z aluminium, ale dodatkowo pokryte są czarną skórą ECO. Ich wymiar to: 93 x 65 x 15 mm i mieści się w nich ok 20 szt. wizytówek. 

 


Określ parametry lub zapytaj nas o darmową poradę :)

Kiedy będziesz miał w rękach
swoją nową wizytówkę?


Dru­ku­jemy przez 7 dni w tygo­dniu 24 godziny na dobę, więc możesz na nas liczyć zawsze. Wizy­tówki o stan­dar­do­wych para­me­trach (na przy­kład: papier gładki 350 g, druk dwu­stronny) przy­go­to­wu­jemy szyb­ciej, niż znika słoik Nutelli :)

 

 
 

Zainteresowany? Zapraszamy do kontaktu

 
     
 

Drodzy Klienci, jeżeli nie macie własnych zdjęć by z nich wydrukować to czego potrzebujecie,

możecie w każdej chwili zakupić samodzielnie zdjęcie/zdjęcia na Fotolii.

Znajdziecie tam ponad 39 milionów obrazów, wektorów, ilustracji i klipów wideo.
 
     
   Cennik wizytówek STANDARD (ceny brutto)
 

Od 100 szt.

Od 200 szt. Od 500 szt. Od 1000 szt. Od 2000 szt.
1 str /szt. 0,40 zł 0,32 zł 0,25 zł 0,20 zł 0,17 zł
2 str /szt. 0,70 zł 0,58 zł 0,45 zł 0,37 zł 0,31 zł

 

 • czas re­ali­za­cji do 1 h – druk ko­lo­ro­wy, pa­pier gład­ki bia­ły 350 g ma­t/błysk lub ecru 300 g,
 • pa­pier ozdob­ny 260 g + 10,00 zł za 100 wi­zy­tó­wek,
 • przy­go­to­wa­nie pro­jek­tu od 20,00 zł.

 

 

 

Cennik wizytówek PREMIUM – foliowanych (ceny brutto)

  Od 100 szt. Od 200 szt. Od 500 szt. Od 1000 szt. Od 2000 szt.
Kolor 1 str /szt. 0,60 zł 0,48 zł 0,38 zł 0,31 zł 0,26 zł
Kolor 2 str /szt. 1,05 zł 0,87 zł 0,68 zł 0,56 zł 0,48 zł

 

 • czas re­ali­za­cji 1 dzień roboczy – druk ko­lo­ro­wy, pa­pier gład­ki bia­ły 350 g ma­t/błysk lub ecru 300 g fo­lia ma­t/błysk/NOWOŚĆ: satyna,
 • mi­ni­mal­ny na­kład: 100 wi­zy­tó­wek,
 • przy­go­to­wa­nie pro­jek­tu od 20,00 zł.

 

 

 

Cennik wizytowników z grawerem (ceny brutto / 1 szt.)

                                      Typ Cena
Wizytownik STANDARD z grawerem (czerwony, czarny, niebieski) 15,00 zł
Wizytownik PREMIUM z grawerem  26,00 zł