Studenci Taniej 10%

Wy­dru­ki na pian­ce 5 mm

 

Za­pra­sza­my do sko­rzy­sta­nia z na­szej SUPER OFERTY na wy­dru­ki na­kle­ja­ne na pian­kę 5 mm w for­ma­cie B1 (1000 x 700). Tyl­ko te­raz za PIANKI B1 za­pła­cisz 65,00 zł, stu­den­ci tyl­ko 59,00 zł.

 

Pian­ki a do­kład­niej wy­dru­ki na­kle­ja­ne na pian­kę lub PCV do­sko­na­le spraw­dza­ją się na wszel­kie­go ro­dza­ju eks­po­zy­cjach, wy­sta­wach, po­ka­zach. Za­le­tą te­go ty­pu wy­dru­ków jest wy­so­ka ja­kość i ni­ska ce­na!


Moż­li­wo­ści wy­koń­cze­nia:

  • la­mi­no­wa­nie (ma­t/po­łysk),
  • opra­wa w alu­mi­nio­we ram­ki,
  • za­wiesz­ki do pia­nek.

 

 

DROGI STUDENCIE: W przypadku zamówień wysyłanych mailem, prosimy o informację, że  jest się studentem. Jeżeli nie otrzymamy takiej pisemnej informacji cena nie będzie pomniejszona o rabat studencki w wysokości 10%.

 

 
 

Zainteresowany? Zapraszamy do kontaktu

 
 

Cennik wydruków naklejonych na piankę 5 mm (ceny brutto)

Ceny dla studentów -  pomniejszone już o 10%!

 
 
materiał A3 B3 A2 B2 A1 B1 A0 / m2
pianka 5 mm / PCV 3 mm 22,50 zł 27 zł 31,50 zł 40,50zł 54 zł 58,50 zł 104,40 zł

 

  • druk błysk/mat
  • PCV 5 mm + 20 zł do ceny PCV 3 mm z kolumny m2