Kartki świąteczne, noworoczne

 

Drukowane kartki świąteczne z życzeniami wracają do łask! To fakt!

Ko­niec ro­ku co­raz bli­żej. Je­że­li chcą Pań­stwo po­dzię­ko­wać za współ­pra­cę swo­im Klien­tom i Kon­tra­hen­tom to ory­gi­nal­na kart­ka świą­tecz­na jest do te­go bar­dzo do­brym po­my­słem.
Za­pra­sza­my do za­po­znaj się z bo­ga­tą ofer­tą do­stęp­nych w na­szym Cen­trum wzo­rów także z życzeniami. Możemy nanieść logo, imię i nazwisko lub Państwa życzenia.


Należy tylko wybrać wzór kartki który przypadł Państwu do gustu oraz życzenia, a my je wydrukujemy  w ekspresowym tempie.

 

Zrobimy dla Państwa:

  • kartki świą­tecz­ne
  • kartki noworoczne
  • kartki z logiem
  • kartki imienne
  • kartki personalizowane

 

W naszej ofercie mamy również bogatą ofertę KALENDARZY ŚCIENNYCH (13 - stron), BIURKOWYCH i PERSONALIZOWANYCH. Sprawdźcie!

 

Kartki drukowane są na papierze 350g, dwustronnie.
Minimalna ilość kartek od której realizujemy zamówienia to 10 sztuk.Zobacz prezentację kartek świątecznych

 
 

Zainteresowany? Zapraszamy do kontaktu

 
     
   Cennik kart świątecznych STANDARD (ceny brutto)
  od 10 szt od 20 szt od 50 szt
DL składane po krótkim boku 7,30 5,00 3,50
A5 składane po krótkim lub długim boku 8,10 5,90 4,70
A6 składane po krótkim lub długim boku 6,50 4,00 2,80
 
     
 

 *kartki świąteczne składane dwustronne

 *papier 250g

 *10 szt. minimalna ilość zamówienia

 
     
     
 

Cennik kart świątecznych PREMIUM (ceny brutto)

  od 50 szt
DL składane po krótkim boku 4,50
A5 składane po krótkim lub długim boku 5,70
A6 składane po krótkim lub długim boku 3,80
 
     
 

*karty dwustronne
*papier 250 g
*50 szt. minimalna wartość zamówienia

*uszlachetnione jednostronnie folią mat/połysk

 

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz